Αρχική σελίδα » Αγγλο-ελληνικό ΓΛΩΣΣΑΡΙ μεταφραστικών σπουδών

Το Αγγλο-Ελληνικό ΓΛΩΣΣΑΡΙ των Μεταφραστικών Σπουδών (2007-)

Σχετικά για τη δημιουργία του γλωσσαριού...

Το γλωσσάρι των Μεταφραστικών Σπουδών αναπτύσσεται από προπτυχια-κούς φοιτητές του ΤΑΓΦ, οι οποίοι αποδελτιώνουν μεταφρασμένα στην ελληνική μεταφρασεολογικά έργα.  Έχει σκοπό να δημιουργήσει βάση δεδομένων ελληνικών όρων και εννοιών των Mεταφραστικών Σπουδών, με σκοπό να ενισχύσει τoν ελληνικό επιστημονικό λόγο στις Μεταφραστικές Σπουδές, να βελτιώσει την επικοινωνιακή ευχέρεια στον μεταφρασεολογικό λόγο στην ελληνική και να διευκολύνει τη χρήση μεταφρασεολογικών όρων στην αγγλική.

Η ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τη δημιουργία γλωσσαριού ή λεξικού όρων μεταφραστικών σπουδών γίνεται εμφανής σε συνέδρια του ελληνόφωνου χώρου: στην Ημερίδα Διδακτικής της Μετάφρασης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, 10/3/2007) κοινή πεποίθηση μεταξύ των συνέδρων από τα ξενόγλωσσα Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιονίου και Κύπρου ήταν ότι μια συντονισμένη προσπάθεια με σκοπό τη συλλογή όρων μεταφραστικών σπουδών από τις διάφορες γλώσσες προς την ελληνική θα μπορούσε να αναδείξει προτιμήσεις ως προς την απόδοση όρων και εννοιών στην ελληνική, βάσει της μεταφραστικής πρακτικής.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το παρόν γλωσσάρι: αντιπαραθέτει αγγλικά-ελληνικά μεταφρασμένα κείμενα μεταφραστικών σπουδών και συλλέγει τους ελληνικούς όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη για την απόδοση των αγγλικών όρων (π.χ. target language: γλώσσα στόχος, γλώσσα υποδοχής, γλώσσα προορισμού κτλ.). Υιοθετεί περιγραφική, όχι ρυθμιστική προσέγγιση, και έχει σκοπό να συνεισφέρει στη συνειδητοποίηση του προβλήματος της απόδοσης όρων και εννοιών στις Μεταφραστικές Σπουδές στην ελληνική, ενώ επιτρέπει την ενασχόληση με θέματα που απασχολούν την έρευνα διεθνώς.

Το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα συντονισμένης προσπάθειας που προκύπτει από τα προπτυχιακά μαθήματα μετάφρασης μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά για ερευνητές που θα ήθελαν μια δεύτερη γνώμη σχετικά με την απόδοση όρων και εννοιών των μεταφραστικών σπουδών στην ελληνική.

Το παρόν υλικό προήλθε από παρατήρηση της μεταφραστικής πρακτικής στα παρακάτω έργα:

  • Jeremy Munday. 2001. Introducing Translation Studies. London: Routledge
  • Jeremy Munday. 2004. Μεταφραστικές Σπουδές - θεωρίες και εφαρμογές. Μετφρ. Άγγελος Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Michael Cronin. 2003. Translation and Globalization. London: Routledge
  • Michael Cronin. 2007. Μετάφραση και Παγκοσμιοποίηση. Μετφρ. Παναγιώτης Κελάνδριας. Αθήνα: Δίαυλος.