Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 1. Μ_και διαφορετικότητα

Ενότητα 1. Μετάφραση και διαφορετικότητα

Eισαγωγική ενότητα της σειράς ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ η βιντεοπαρουσίαση ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, που αναδεικνύει κάποιες ερευνητικές προεκτάσεις που επιτρέπει η μεταφραστική πρακτική: δείχνει τη δυνατότητα της μετάφρασης να σκιαγραφεί (και να αντιπαραθέτει εύγλωττα) γλωσσικές και πολιτισμικές ταυτότητες της γλώσσας αφετηρίας και υποδοχής και την δυνατότητα εκμετάλλευσης της μεταφραστικής πρακτικής για την εμπέδωση και βελτίωση της γλωσσομάθειας στην ξένη γλώσσα. Τα στοιχεία στην εισαγωγική αυτή ενότητα προέρχονται από ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα μετάφρασης, στα πλαίσια δύο ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την άνοιξη του 2007.

Η Ενότητα 1 περιλαμβάνει και γραπτή περίληψη του περιεχομένου στην αγγλική. Παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε τους συνδέσμους για να δείτε το υλικό.