Πολυμεσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μετάφραση

Τα πανεπιστήμια είναι χώροι όπου ανακυκλώνεται ενέργεια με διάφορους τρόπους και προς διάφορες κατευθύνσεις: από τους διδάσκοντες στους φοιτητές και αντίστροφα, από τον χώρο της έρευνας στις εφαρμογές και επίσης αντίστροφα, από την μια επιστήμη στην άλλη και αντίστροφα. Η μεταφραστική πρακτική - και οι ερευνητικές προεκτάσεις της - είναι κι αυτή ένας χώρος όπου αυτή η αλληλεπίδραση δυνάμεων δίνει πολλαπλά οφέλη.

Παρακαλούμε, δείτε το βίντεο με τις θεματικές του προγράμματος

Η αρχική ιδέα...

Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Σιδηροπούλου) προσπαθεί να δεσμεύσει μέρος από την θετική ενέργεια που ανακυκλώνεται στα μαθήματα και τις δραστηριότητες της μετάφρασης στο πανεπιστήμιο και να την κάνει προσβάσιμη προς κοινό όφελος. Στο πρόγραμμα έχουν συνεισφέρει πολύτιμη ενέργεια:

  • οι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχοντας στη συλλογή μεταφραστικών δεδομένων, απαντώντας σε ερωτηματολόγια, και καταρίζοντας αγγλο-ελληνικό γλωσσάρι όρων και εννοιών των μεταφραστικών σπουδών (ενισχύοντας έτσι τον ελληνικό μεταφρασεολογικό λόγο)
  • ερευνητές και μεταπτυχιακοί, συμμετέχοντας στη δημιουργία του δίγλωσσου (ελληνικού/αγγλικού) μεταφρασεολογικού η-τόμου Διαγλωσσικές Θεωρήσεις του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (με διεθνή συμβουλευτική επιτροπή) ανοίγοντας θέματα της μεταφρασεολογίας σε ένα ευρύτερο κοινό, και
  • οι βιντεοπαρουσιάσεις αναδεικνύοντας όψεις ερευνητικών οπτικών στο χώρο των μεταφραστικών σπουδών, όπου εμπλέκεται η ελληνική, στην πραγμάτωση των οποίων οι φοιτητές είχαν επίσης συμμετοχή, μέσω των εργασιών τους στα μαθήματα μετάφρασης.

Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ άρχισε το 2007, με την πρώτη βιντεοπαρουσίαση και τα πρώτα λήμματα του γλωσσαριού. Ο μεταφρασολογικός η-τόμος Διαγλωσσικές Θεωρήσεις προστέθηκε το 2010,  και αναπτύσσεται όσο η δραστηριότητα στο πανεπιστήμιο ευνοεί την ανακύκλωση ενέργειας...

Η αφίσα του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (2007)