Αρχική σελίδα » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 'META-ΦΡΑΣΕΙΣ'

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ "ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ"

ΦΕΚ 3473/13-9-2019 * Ίδρυση του Εργαστηρίου Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας, ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ (31/7/2020 έως 31/7/2023):

Καθηγήτρια κ. Μαρία Σιδηροπούλου

Δράσεις του Εργαστηρίου Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας, ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ εμφανίζονται στις υποσελίδες Διαλέξεις/σεμινάρια, Δημοσοεύσεις και Συμπόσια/ημερίδες.