Αρχική σελίδα » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 'META-ΦΡΑΣΕΙΣ' » Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ του Εργαστηρίου ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ

  • 2023. The NKUA Guide for Incoming StudentsAthens: NKUA. (Συντονισμένη δράση των εργαστηρίων των ξένων Φιλολογιών, της Φιλοσοφικής Σχολής, κατά το οποίο φοιτητές/τριες ΠΜΣ  μετάφρασαν (στην γλώσσα μελέτης κάθε εργαστηρίου) τον Οδηγό Αλλοδαπών Φοιτητών του ΕΚΠΑ, στην αγγλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική).

 *

A. A SFG perspective to translation practice. Chapter 1. Pragmatic perspectives of meaning-making in translation/Maria Sidiropoulou, pp. 23-67. Chapter 2. ΜΑΚ Halliday’s metafunctions in translation/Maria Sidiropoulou, pp. 68-106. B. Cognitive aspects of translation and interpreting. Chapter 3. Cognitive perspectives of translation/Anna Hatzidaki, pp.68-134. Chapter 4. Fundamentals of interpreting/Effrossyni Fragkou, pp.135-170. C. Societal aspects of translation practice. Chapter 5. The translation of tourism advertisements/Stavroula Kefala, pp. 171-196. Chapter 6. Linguistic hybridity and globalization: Emerging challenges in translation studies/Nikos Gogonas, 197-225. D. Historical perspectives in translation studies. Chapter 7. The cultural turn: Gender and translation/Diamantoula Korda, pp. 226-251. Chapter 8. History of translation in the West:A diachronic linguistic perspective/Nikolaos Lavidas, pp. 252-298. EXERCISES and observation material/Maria Sidiropoulou pp.299-356, Ioanna Gioti pp. 356-359. Index. (Συλλογική δημοσίευση της μεταφραστικής ομάδας του ΤΑΓΦ).

 *

  • 2021b. Shaping the Revolution through Kolokotronis' Memoirs, in Maria Sidiropoulou (unit ed), Athens: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΕΦΣΠΑ), τόμος ΜΕ', 379-448.(Διεύθυνση και επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας).

PART A. PORTRAYING SOCIETAL VALUES – 1. A nation in the making: Greece in the 1820s,  Le­mo­nia Tsavdaridou & Petroula Tsoli, 2. Perceiving education and progress in a collectivistic social context, Konstantinos Daskalakis & Chara Vlachaki. 3. Shaping the Great Powers, Georgia Valasidou & Aristea-Maria Metaxa, 4. Spatiο-temporal landscapes in subjugated Greece, Despoina Dimaki & Athanasia Katsa. PART B. SHAPING THE REVOLUTION – 5. Perceiving betrayal, Georgia Psy­cho­gyiou & Ma­ri­an­­na Tritou, 6. Death and dying in the revolution, Eleni Sitou & Ioanna Asanakidi, 7. The personality of the leader, Efi Pouliasi & Marianna Papageorgopoulou, 8. Metaphors of war and rebel fighting in 1821, Aikaterini-Sofia Panoutsou & Fioralbo Permeti. (Ανάλυση πολιτισμικών αξιών που προκύπτουν από τα Απομηνμονεύματα του Κολοκοτρώνη, από φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού μαθήματος 'Translation and Intercultural Communication' (2019-2021) του ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση (ειδίκευση Γλωσσολογία), για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Πρώτη φορά που συνεισφέρουν φοιτητές/τριες στην ΕΕΦΣΠΑ).

 *

Translation by: Ioanna Asanakidi, Konstantinos Daskalakis, Despoina Dimaki, Athanasia Katsa, Aristea-Maria Metaxa, Aikaterini-Sofia Panoutsou, Marianna Papageorgopoulou, Fioralmpo Permeti, Efi Pouliasi, Georgia Psychogyiou, Eleni Sitou, Marianna Tritou, Lemonia Tsavdaridou, Petroula Tsoli, Georgia Valasidou, Chara Vlachaki. Translation editing Maria Sidiropoulou,The META-FRASEIS Laboratory