Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ

Καλωσήλθατε στον ιστοτόπο του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ

Το ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ είναι πολυμεσικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μετάφραση που έχει στόχο να αναδείξει τη δυνατότητα της μετάφρασης να δημιουργήσει συνείδηση της πολιτισμικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας των γλωσσών. Αποσκοπεί στη δημιουργία διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού (χρήσιμου και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση) σε θέματα μετάφρασης, διαπολιτισμικής διαφοράς και ταυτότητας. Διερευνά θέματα μετάφρασης, υπό το πρίσμα ποικίλων μεταφραστικών θεωριών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη μελέτη της πολιτισμικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας που εγγράφεται στο λόγο και γίνεται αντιληπτή μέσω μετάφρασης. Απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε ευρύτερο ακροατήριο που ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν την πολυπλοκότητα της μεταφοράς μηνύματος από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ειδικότερα, η σειρά αποσκοπεί να:

  • διευρύνει τη μαθησιακή εμπειρία στο πανεπιστήμιο με τη δημιουργία διαδικτυακού υλικού, συμπληρωματικού των μαθημάτων, αποδεσμεύοντας το φοιτητή από την αίθουσα διδασκαλίας και τον διδάσκοντα, και να

  • κάνει τα θέματα των πανεπιστημιακών διαλέξεων για τη μετάφραση προσβάσιμα σε κοινωνικές ομάδες ευρύτερες της πανεπιστημιακής.

Οι βιντεοπαρουσιάσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Συντονίστρια: καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου), και του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Ομάδα Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών και Τηλεκπαίδευσης, Πανεπιστήμo Αθηνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • ενότητες με οπτικοακουστικές παρουσιάσεις που αφορούν μεταφρασεολογικά θέματα (οι βιντεοπαρουσιάσεις είναι διαθέσιμες ατην ελληνική και αγγλική).

  • μεταφρασεολογικό δίγλωσσο η-τόμο Διαγλωσσικές Θεωρήσεις/Interlingual Perspectives, που εστιάζει στην αλληλεπίδραση της ελληνικής με άλλες ξένες γλώσσες, μέσω μετάφρασης.
  • αρχείο ζευγών επικεφαλίδων παράλληλου σώματος κειμένων του Τύπου, για μεταφρασεολογική έρευνα, Τ.E.G.MA. (Τranslated English-Greek MAterial).
  • αγγλο-ελληνικό γλωσσάρι όρων μεταφραστικών σπουδών, που συντάσσεται από φοιτητές, ενισχύοντας την ανάπτυξη επιστημονικού μεταφρασεολογικού λόγου στην ελληνική.