Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7
Ενότητα 1_2007
Ενότητα 3_2009
Ενότητα 5_2011/2012
Ενότητα 7_2016
Ενότητα 2_2008
Ενότητα 4_2015
Ενότητα 6_2013

Οι Βιντεοπαρουσιάσεις του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (2007-)

Οι βιντεοπαρουσιάσεις του προγράμματος META-ΦΡΑΣΕΙΣ παρουσιάζουν έρευνα της συντονίστριας σε συντομευμένη μορφή κι έχουν σκοπό να κάνουν κάποια θέματα μεταφρασεολογικού ερευνητικού ενδιαφέροντος περισσότερο προσιτά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση διάλεξης με την φυσική παρουσία του ακροατή. Εξυπηρετεί σκοπούς ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και λειτουργεί βοηθητικά και για τα μαθήματα μετάφρασης στο πανεπιστήμιο.

Στις ενότητες 1-3 (2007-2010), η συντονίστρια παρουσιάζει κάποιες ερευνητικές προεκτάσεις που επιτρέπει η μεταφραστική πρακτική (ενότητα 1), αναδεικνύει την δυνατότητα της μεταφραστικής πρακτικής να εγγράφει όψεις της εξέλιξης της γλώσσας υποδοχής (ενότητα 2), κι εστιάζει στην πραγμάτωση στο λόγο κάποιων γλωσσικών χαρακτηριστικών σε υπερεθνικά περιβάλλοντα, όπως αυτό της ΕΕ (ενότητα 3).

Στις ενότητες 4-7 (2010-2016), η συντονίστρια αξιοποιεί οπτικό υλικό από επισκέψεις για επιστημονικές συνεργασίες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για να αναδείξει θέματα μεταφραστικής ερευνητικής σημασίας. Η ενότητα 4 (με οπτικό υλικό από τα πανεπιστήμια του Warwick και του Birmingham, Αγγλία [μόνο στην αγγλική]) ασχολείται με την χρησιμότητα του μεταφραστικού υλικού στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η ενότητα 5 (με οπτικό υλικό από τo πανεπιστήμιo του Surrey, Αγγλία και από το πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ, Ιρλανδία) ασχολείται με τη μετάφραση ως αναπαράσταση.  Η ενότητα 6 (με οπτικό υλικό από το Πανεπιστήμιο Bogazici της Κωνσταντινούπολης) αναδεικνύει την πραγμάτωση στο μεταφρασμένο κείμενο διαφορετικών αφηγήσεων που εγγράφουν ιστορική μνήμη. Η ενότητα 7 (με οπτικό υλικό από τα πανεπιστήμια του Manchester και του Bangor, Ουαλία [μόνο στην αγγλική]) εξετάζει την μετάφραση ως περίσταση γλωσσικής επαφής.

Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ ευχαριστεί θερμά τις δεκάδες φοιτητών που ενεπλάκησαν μέσω των μαθημάτων μετάφρασης, στην συλλογή υλικού, απάντηση ερωτηματολογίων και άλλες δραστηριότητες που χρειαστηκε το πρόγραμμα. Η συνεισφορά τους ήταν πολύτιμη.