Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 3. Μ_και ταυτότητα στην ΕΕ

Ενότητα 3. Μετάφραση και ταυτότητα στην ΕΕ

Η βιντεοπαρουσίαση ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ εξετάζει δείγματα ελληνικού και αγγλικού λόγου της ΕΕ για να δείξει την πραγμάτωση στο λόγο κάποιων χαρακτηριστικών που αποδίδει στην Ελλάδα και στις αγγλόφωνες χώρες η θεωρία διαπολιτισμικής διαφοράς στην κοινωνική συμπεριφορά των Hofstede  και Hofstede (2005). Aν, όπως υποστηρίζει η έρευνα, είναι διακριτά κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής συμπεριφοράς στο ελληνικό ευρωπαϊκό κείμενο, παρά την υβριδικότητα του λόγου της ΕΕ, τότε η μετάφραση στο πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει 'ανομοιομορφίες' που εξασφαλίζουν την απεικόνιση πολιτισμικών και γλωσσικών ταυτοτήτων.

Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει και γραπτή περίληψη του περιεχομένου στην αγγλική. Παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε τους συνδέσμους για να δείτε το υλικό.