Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 2. Μ_κι εξέλιξη της γλώσσας

Ενότητα 2. Μετάφραση κι εξέλιξη της γλώσσας

Η βινεοπαρουσίαση ΜΕΦΡΑΣΗ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σκιαγραφεί την εξέλιξη του επικοινωνιακού ύφους της γλώσσας υποδοχής μέσα από δύο μεταφράσεις, για την ελληνική σκηνή, ενός ιρλανδικού έργου του 20ου αιώνα. Υποστηρίζει ότι η θεατρική μετάφραση εγγράφει την εξέλιξη της γλώσσας υποδοχής και τις ιεραρχίες που καθορίζουν τις υφολογικές προτεραιότητες του καθημερινού λόγου.

Η Ενότητα 2 περιλαμβάνει και γραπτή περίληψη του περιεχομένου στην αγγλική. Παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε τους συνδέσμους για να δείτε το υλικό.