Αρχική σελίδα » ΠΜΣ Eιδίκευση ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Ειδίκευση ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το ΠΜΣ Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία είναι μια από τις δύο κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  "Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση" του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Το Πρόγραμμα "Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση" απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στις ειδικεύσεις: α) Γλωσσολογία: Θεωρία κι Εφαρμογές, και β) Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία.

Κανονισμός ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση