Αρχική σελίδα » ΠΜΣ Eιδίκευση ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ » Κύκλος 2018-2020

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 2018-2020

Αίθουσα 803_Οκτ. 2018
TΑΓΦ_Συμπόσιο μεταπτυχιακών, 22-23 Φεβρ. 2019
Εργαστήριο_Νοεμ. 2018
Γκάζι, Νοεμ. 2018_Παρακολούθηση προσβάσιμης παράστασης (με υπέρτιτλους, ακουστική περιγραφή, νοηματική)

 Οδηγός Σπουδών 2018-2020 

Κώδικας δεοντολογίας ΕΚΠΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

1. Συμπόσιο 'Textual Identities through Translation' 22-23/2/2019  ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

photo set 1, photo set 2, photo set 3, photo set 4, photo set 5

2. Two three-hour Translation Technology sessions, 25/2 & 8/4 2019

3. Thee-hour session on Experimental Pragmatics and AVT: A Seminar on Questionnaire Design, 13 Μαϊου 2019

4. Συνάντηση με το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ), ΕΕ, 15 Μαϊου 2019

5. The 2019 Student Translation Workshop, 31 Μαϊου 2019

6. Συμπόσιο Glo/cal Perspectives in Translating and Interpreting Migration   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

7. Οι ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2018-2020 αναρτήθηκαν στο ΠΕΡΓΑΜΟΣ (Iούλιος-Σεπτ. 2020)

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

9. Συνολική Αξιολόγηση του Προγράμματος (2018-2020) από τις φοιτήτριες