Αρχική σελίδα » ΠΜΣ Eιδίκευση ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ » Κύκλος 2020-2022

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 2020-2022

Προκήρυξη 2020                                                                                      

Οδηγός Σπουδών 2020-2022                                                                         

Κώδικας δεοντολογίας ΕΚΠΑ

Για δράσεις του ΠΜΣ "Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση" ειδικότητες "Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία" 2020-2022 και "Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές" 2019-2021, βλ. Εργαστήριο META-ΦΡΑΣΕΙΣ  στο μενού παραπάνω.

Μάθημα Research Methodology in TS_Fall 2020 (online during the pandemic)

Μάθημα Translation Practicum_Spring 2021 (online during the pandemic)

Screenshots_Courtesy of Symposium speakers and attendees