Αρχική σελίδα » Μαρία Σιδηροπούλου

Μαρία Σιδηροπούλου

 

Η Μαρία Σιδηροπούλου είναι καθηγήτρια Μεταφραστικών Σπουδών (πραγματολογική προσέγγιση) στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2006 (ΦΕΚ διορισμού 299/26-9-2006, T.Γ'), Διευθύντρια του ΠΜΣ 'Αγγλική Γλώσσα Γλωσσολογία και Μετάφραση' (2020-2022) του ΤΑΓΦ και Διευθύντρια του Διατμηματικού ΠΜΣ 'Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική' (2020-2022) με συμμετοχή των Τμημάτων Φιλολογίας και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Έχει διατελέσει  Πρόεδρος του ΤΑΓΦ (1 Δεκ. 2017 έως 31 Αυγ. 2020), Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ 'Αγγλική Γλώσσα Γλωσσολογία και Μετάφραση' (2018-2020) του ΤΑΓΦ,, Πρόεδρος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής, Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του ΔΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-2011), Διευθύντρια Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας (2004-2006). Είναι ιδρυματικό μέλος του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (2007-) και του Εργαστηρίου Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (2019-).

Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της (βιβλία, επιμέλειες τόμων, άρθρα) και ομιλίες ασχολούνται με τη μελέτη της δια­πο­λιτισμικής διαφοράς μέσω μετάφρασης στον Τύπο, στη διαφήμιση, στον ακαδημαϊκό λόγο, σε κείμενα της ΕΕ, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στον τουρισμό.

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις

 Βιβλία (μεταφρασεολογικά-πραγματολογικά)

Συν-/επιμέλειες μεταφρασεολογικών τόμων

 • 2022. Multilingual Routes in Translation, Maria Sidiropoulou and Tatiana Borisova (eds). New Frontiers in Translation Studies Series. Singapore: Springer (April).
 • 2021a. Pragmatics of Translation ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ, Miriam Locher and Maria Sidiropoulou (eds) Journal of Pragmatics.
 • 2021b. Aspects of Meaning Making through Translation, Maria Sidiropoulou (ed.) Athens: Patakis.
 • 2021c. Shaping the Revolution through Kolokotronis' Memoirs, Maria Sidiropoulou (Επιμέλεια ενότητας), Επιστημονική ΕΠΕΤΗΡΙΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος ΜΕ', 379-448.(Διεύθυνση και επιμέλεια έκδοσης: Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας).
 • 2020. Im/politeness and Stage Translation ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ, In memory of the Greek translator Errikos Belies, Guest Εditor Maria Sidiropoulou. Journal of Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts 6 (1).
 • 2010-2017Mεταφρασεολογικός η-τόμος Διαγλωσσικές Θεωρήσεις / Interlingual Perspectives translation e-volume (δίγλωσσος). Eπιμ. Μαρία Σιδηροπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πρόγραμμα Μέτα-Φράσεις [ISBN: 978-960-466-025-4].
 • 2010. Οι Μεταφραστικές Σπουδές Σήμερα (συνεπιμέλεια με τις Δρ. Μπατσαλιά και Δρ. Α. Αντωνοπούλου) ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας (11/2008).
 • 2008. Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Συμφράσεων Πολιτικής Επικαιρότητας (επιμ). Αθήνα: Δίαυλος [σχεδιασμός/επίβλεψη σύνταξης/επιμέλεια: Μ. Σιδηροπούλου, με συνεργάτες από το  Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία"].
 • 2005. Ιdentity and Difference: Translation Shaping Culture. Maria Sidiropoulou (ed). Bern: Peter Lang. [Selection of papers presented at the Choice and Difference in Translation International Conference, Athens 2003] Reviewed by: - Χu Jianzhong (Technological University College, Tianjin, China) Perspectives: Studies in Translatology. 13 (4). 314-316/ - Andrew Chesterman (University of Helsinki) Target 18 (2). 391-393.
 • 2004. Choice and Difference in Translation – The Specifics of Transfer. Sidiropoulou Maria and Anastasia Papaconstantinou (eds). Athens: The National and Kapodistrian University of Athens. [Selection of papers presented at the Choice and Difference in Translation International Conference, Athens 2003].
 • 2000. W. B. YEATS. 70 Ερωτικά. Hλιόπουλος Σπύρος και Μαρία Σιδηροπούλου (επιμ). Αθήνα: Εστία.

 Άρθρα/κεφάλαια μεταφρασεολογικά-πραγματολογικά σε περιοδικά/τόμους

Μεταφράσεις, επίβλεψη και επιμέλεια μεταφράσεων

Εκδοτική/συμβουλευτική δραστηριότητα

 • Ιδρυτικό μέλος και επιμελήτρια  του δίγλωσσου μεταφρασεολογικού η-τόμου Διαγλωσσικές ΘεωρήσειςInterlingual Perspectives – translation e-volume  (2010-2017) και του Προγράμματος Μέτα-Φράσεις (2007-) 
 • Μέλος της διεθνούς εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (TTMC, 2014-), Amsterdam and New York:John Benjamins.
 • Μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού mΤm journal (Minor Translating Major, Major Translating Minor, Minor Translating Minor), Athens: Diavlos.
 • Μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Revue Scientifique Syn-thèses  (2008-2010), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 • Μέλος της διεθνούς εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού The Interpreter and Translator Trainer (ITT), Λονδίνο: Routledge (2010-)
 • Περιστασιακή κρίση υποβολών σε περιοδικά  (εκτός εκδοτικής επιτροπής) Meta – Translators’ Journal (2010, 2011, 2012), Perspectives: Studies in Translatology (2011, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020), New Voices (2013), Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology (2014), Languages in Contrast (2018), Internet Pragmatics (2018), Journal of Language Aggression and Conflict (2019, 2021), Journal of Pragmatics (2019), Journal of Audiovisual Translation (2020, 2021).
 • Περιστασιακή κρίση προτάσεων για βιβλία: John Benjamins (book review 2016), Routledge (book review 2021).
 • Εξωτερική εξετάστρια για το University of Surrey, UK, MA moderator in Translation (2010-2014)
 • Εξωτερική εξετάστρια για το University of Manchester (UMIST/School of Languages, Linguistics and Cultures, MAs 2002-2008, PhDs 2013, 2014)

Διαλέξεις ως Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

 •   The London Arts and Humanities Partnership (King's College) Online Symposium,(40-minute plenary talks by 3 senior scholars). Προσκεκλημένη ομιλία στο διαδικτυακό συμπόσιο "Cross-linguistic analysis within linguistics and social sciences" του London Arts and Humanities Partnership, με τίτλο "Translation as a laboratory context of pragmatic meaning-making". 8/3/2021, 4.00-7.00 pm.
 • Aristotle University of Thessaloniki, Department of English Language and Literature and TICL, online postgraduate talk, Topic: Pragmatic perspectives in translating advertisements, 1/12/2020.
 • University of Bari, Italy, Department of Letters, Languages, Arts - Italian and Comparative Culture, online postgraduate talk, Topic: The concrete/abstract pragmatic variable in translation, 30/10/2020.
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 9th Im/politeness and Globalization Conference, 1-3 July, 2015. Topic: Winds of Change? Voicing im/politeness in English-Greek translated political science discourse, σε ολομέλεια 03/07/2015.
 • University of Warwick, Coventry, U.K., Centre for Applied Linguistics, Lecture Topic: Inter-/Intra-Cultural Variation through Translation, 18/02/2015.
 • University of Aston, Birmingham, UK, School of Languages and Social Sciences, Lecture Topic: Approaches to Translational Data: The English-Greek Paradigm, 19/02/2015.
 • Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, Department of Translation & Interpreting Studies, Faculty of Arts & Sciences, Lecture topic: Historical Experience through Translation, 11/4/ 2013.
 • University of Manchester, UK, Centre for Translation & Intercultural Studies, School of Modern Languages, Lecture Topics: Socio-Political Narratives in translated English-Greek News Headlines 26/5/2010 & Shifting Identities on Stage 27/5/2010.
 • European Commission Directorate-General for Translation, Training Unit R.4 in BRUSSELS and LUXEMBOURG, Lecture topic: Greek and English Linguistic Identities in the EU: a translation perspective, 25 and 26/6/2009.
 • University of Cyprus, Department of English, Department of French Studies and Modern Languages. Lecture topic: Cultural Allusions in Translation: A Didactic Perspective, 10/3/2007.
 • University of Thessaloniki, Faculty of French Studies, Round Table Discussion: Translation Studies in Greece: Present and Future, 3/11/2006.
 • University of Manchester, UK, Centre for Translation & Intercultural Studies, School of Modern Languages, Seminar open to the public, Lecture Topic: Identities in Advertisement Translation27/10/2003.
 • University of Aston, Birmingham, UK, Institute for the Study of Language and Society, Lecture Topic: Identities in Advertisement Translation, 28/10/2003.
 • University of Lalaguna, Τenerife,Spain (Erasmus exchange programme, postgraduate and undergraduate lecturing), 5/1994. 

Contact