Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

15.02.2019

Συμπόσιο, ΠΜΣ "Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία" Τextual Identities through Translation

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 22-23 Φεβρ. 2019 Αίθουσα Δρακόπουλου.

22-23 Φεβρ. 2019

ABOUT THE SYMPOSIUM

The Symposium deals with how textual identities may be shifting through translation, in 'monologic' dis­courses (e.g. aca­demic, constitutional discourses) and in 'dialogic' translated genres like stage translation and film dubbing. It focuses on mani­fe­stations of im/politeness and on how they may shift across source and target versions of texts, high­lighting intercultural variation, or across retranslations of a source text, manifesting intra-cultural variation in the use of im/politeness.

Im/politeness has been studied in monolingual discourse, and scholarship does not seem to have appre­ciated the potential of translation practice to contribute to the study of im/politeness. The pa­pers tease out some of the benefits of studying im/politeness through translation practice. Resear­chers hope to show another arena where im/politeness can be fruitfully explored. They also hope to account for preferable options in translation practice, in terms of im/politeness models and strate­gies.

 

It was not done on purpose, but almost all of the stage translation papers, in this symposi­um, ma­ke use of a sta­ge version by Errikos Belies (1950–2016), a graduate of this Department and a highly experienced transla­tor, who has supported every translation project, in this Department, in any way possible. The Symposium is dedicated to the memory of Errikos Belies.