Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

05.03.2012

η-τόμος ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών...

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο τόμος φιλοξενεί πρωτότυπη έρευνα, που αναδεικνύει νοηματικούς άξονες και αφηγηματικές οπτικές που μπορεί να προωθεί το μεταφρασμένο κείμενο, καθώς και χαρακτηριστικά της ελληνικής σε επίπεδο κοινωνιο-γλωσσικό, έναντι άλλων γλωσσών, όπως αυτά προκύπτουν από αντιπαράθεση πρωτότυπου και μεταφρασμένου λόγου, κάθε είδους: λογοτεχνικού, θεατρικού, πολιτικού, ακαδημαϊκού, της ΕΕ, της διαφήμισης, τεχνικών κειμένων κτλ.

http://metafraseis.enl.uoa.gr/metafraseologikos-h-tomos-diaglwssikes-8ewrhseis/periexomena-toy-h-tomoy.html