Αρχική σελίδα » Διδακτορική έρευνα » Θέμις Κανικλίδου

English-Greek News Creating Narratives: a translation perspective, Διδακτορική διατριβή, 2012.

 

Η έρευνα εξετάζει την παραγωγή νοήματος με την εγγραφή αφηγήσεων στον ελληνικό μεταφρασμένο τύπο. Εστιάζει σε άρθρα που έχουν μεταφραστεί από τον αγγλοφωνο τύπο στις ελληνικές εφημερίδες και ανιχνεύει τη δημιουργία αφηγήσεων (Baker 2006) όπως αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσμα στρατηγικών πλαισίωσης (framing) και εντοπίζονται μέσω μη επιβεβλημένων μεταφραστικών αλλαγών.

Χρησιμοποιεί δύο υπό-σώματα κειμένων, ένα πολιτικό και ένα βιο-ιατρικό, από ένα ευρύτερο παράλληλο σώμα κειμένων  αποτελούμενο από πρωτότυπα (αγγλικά) και μεταφρασμένα (ελληνικά) άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες Η Καθημερινή, Το Βήμα και Τα Νέα (48.567 λέξεων). Το  πολιτικό υπό-σώμα κειμένων εστιάζει σε μεταφρασμένα άρθρα που αφορούν και αφηγούνται τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, το δε βιο-ιατρικό αναλύει μεταφρασμένα άρθρα με θέμα την υγεία και την επιστήμη.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν διαπολιτισμικές διαφορές που εγγράφονται στο μεταφρασμένο δημοσιογραφικό λόγο και εντοπίζονται στα αφηγήματα που οικειοποιούνται ή τροποποιούν οι εφημερίδες για να προωθήσουν ιδεολογικές θέσεις και να συντηρήσουν το κοινωνικό και οικονομικό τους υπόβαθρο. Εκτός από τις διαφορές ανάμεσα στις εφημερίδες, όσον αφορά την αφομοίωση και/ή διαφοροποίηση αφηγημάτων μέσω του μεταφρασμένου λόγου, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι όλες οι εφημερίδες υιοθετούν, κατά τη μεταφραστική διαδικασία, μια διαμεσολαβητική συμπεριφορά και χρησιμοποιούν, σε διαφορετικό βαθμό, στρατηγικές πλαισίωσης προκειμένου να επανεγγράψουν το κείμενο στο περιβάλλον υποδοχής.

Τριμελής επιτροπή: Δρ. Μαρία Σιδηροπούλου (επιβλέπουσα), Δρ. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα, Δρ. Ευτέρπη Μήτση

Στην επταμελή επιτροπή: Δρ. Σπυρονικόλας Χοϊδάς, Δρ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Δρ. Παναγιώτης Κελάνδριας, Δρ. Ιωάννης Σαριδάκης

www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28004

thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28004