Αρχική σελίδα » Διδακτορική έρευνα » Σταυρούλα Κεφάλα

The Role of Translation in Tourism Advertising, Διδακτορική διατριβή, 2014.

 

Η διατριβή αναλύει την κατασκευή αναπαραστάσεων της εικόνας του Εαυτού και του Άλλου, όπως ανιχνεύονται μέσω γλωσσικών αλλαγών κατά τη μετάφραση τουριστικών κειμένων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Στοχεύει επίσης στην ανάδειξη της συμβολής της Ανάλυσης Λόγου στη διαμόρφωση και την κατασκευή ταυτότητας, στον τουριστικό λόγο.

Ένα κεντρικό θεωρητικό πλαίσιο αυτής της μελέτης είναι η κοινωνιολογικά προσανατολισμένη θεωρία του Κριτικού Κοσμοπολιτισμού (Critical Cosmopolitanism) (Delanty, 2006a, 2011, Swain 2009), η οποία φαίνεται να παρέχει τη δυνατότητα ερμηνείας του τρόπου κατασκευής του μηνύματος στην τουριστική διαφήμιση. Η ανάλυση αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές των στρατηγικών κατασκευής της ταυτότητας του τουριστικού προορισμού και του ταξιδιώτη.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν διαφορές ως προς την αποτύπωση συγκεκριμένων αξιών όπως: η παράδοση, η επαφή με άλλους πολιτισμούς, το ρίσκο στα πλαίσια της ταξιδιωτικής εμπειρίας, ο καταναλωτισμός, η τάση φυγής, κλπ, καθώς και η κατανομή των ρόλων εξουσίας μεταξύ οικοδεσπότη-ταξιδιώτη και πολιτισμών σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα ευρήματα αποσκοπούν  στην ανάδειξη πρακτικών κατασκευής και μετάφρασης ταυτοτήτων στον τουριστικό λόγο και αναδεικνύουν το ρόλο της γλώσσας και της μετάφρασης ως εργαλείου τουριστικής πολιτικής και σχεδιασμού διαφημιστικής εκστρατείας, αλλά και διαπολιτισμικής επικοινωνίας γενικότερα.

Τριμελής επιτροπή: Δρ. Μαρία Σιδηροπούλου (επιβλέπουσα), Δρ. Σπυρονικόλας Χοϊδάς, Δρ. Αγγελική Τζάννε

Στην επταμελή επιτροπή: Δρ. Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Δρ. Διονύσης Γούτσος, Δρ. Πολυξένη Μοίρα, Δρ. Παναγιώτης Κελάνδριας