Αρχική σελίδα » ΔΠΜΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ » Κύκλος 2020-2022

ΔΠΜΣ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ" 2020-2022

Παρακαλούμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ

To Πρόγραμμα παρακολούθησε και συμμετείχα στις δραστηριότηταες του Εργαστηρίου ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ  (Τμήμα Αγγλικής) και των συνεργαζόμενων Τμημάτων, δηλ. του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.