Αρχική σελίδα » Mεταφρασεολογικός η-τόμος ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ » Σημείωμα της επιμελήτριας

Σημείωμα της επιμελήτριας

Ο τόμος φιλοξενεί πρωτότυπη έρευνα, που αναδεικνύει χαρακτηριστικά της ελληνικής σε επίπεδο κοινωνιο-γλωσσικό, έναντι άλλων γλωσσών, όπως αυτά προκύπτουν από αντιπαράθεση πρωτότυπου και μεταφρασμένου λόγου, κάθε είδους: λογοτεχνικού, θεατρικού, πολιτικού, ακαδημαϊκού, της ΕΕ, της διαφήμισης, τεχνικών κειμένων κτλ.

Αναδεικνύει επίσης την δυνατότητα των μεταφραστών να εγγράφουν στο λόγο του μεταφράσματος κάποιες οπτικές που πραγματώνουν κάποιες επικτρατούσες (ή μη!) ιδεολογικές θέσεις και οι οποίες προκύπτουν είτε από κάποιες δημόσιες αφηγήσεις, είτε από την προσωπική τους κοινωνικο-πολιτική τοποθέτηση στο περιβάλλον υποδοχής.

Είναι ευπρόσδεκτη η οπτική διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων των Μεταφρα­στικών Σπουδών, που μπορεί να φωτίσει όψεις της διαφορετικό­τητας της ελληνικής έναντι άλλων γλωσσών (κι όχι αναγκαστικά των περισσότερο ομιλούμενων). Ο τόμος ελπίζει να διευρύνει την διαπολιτισμική οπτική όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη μετάφραση ή τη διερμηνεία. Η ενασχόληση με τη διαφορετικότητα μέσω μετάφρασης αναδεικνύει

  • όψεις του χαρακτήρα της ελληνικής έναντι άλλων γλωσσών, συνεισφέροντας στην συνειδητοποίηση της ταυτότητας και των δύο γλωσσών που συναντώνται κατά τη μετάφραση,
  • όψεις του ρόλου των μεταφραστών, επισημαίνοντας την δυνατότητά τους να επηρεάζουν τον πολιτισμό υποδοχής (και την ευθύνη που η δυνατότητα αυτή συνεπάγεται),

ενώ βελτιώνει τη

  • μεταφραστική επάρκεια και τη γλωσσομάθεια (και στις δύο γλώσσες).