Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

Για την ιστοσελίδα του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ εργάστηκαν,

- από το προσωπικό του RCEL - Κέντρου Έρευνας για την Αγγλική Γλώσσα (Research Centre for English Language teaching, testing and assessment) οι κ. Αθηνά Σαραφαντώνη (για το στήσιμο) και κ. Χριστίνα Φρραντζεσκάκη (για το σχεδιασμό του banner), και 

- από το ΚΛΕΙΔΙ, ο κ. Σπ. Μπόλης.

Πρόγραμμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ τους ευχαριστεί για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας του Ιδρύματος

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής

Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ

Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ

Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής

Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε

Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.

Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα

Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.

Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

 

 

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος

Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς

Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

 

 

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου